užraišioti

užraišioti
1 užráišioti iter. užrišti: 1. Mirusiųjų drabužiai būdavo stropiai užsagstomi, užraišiojami kojinių kojaraiščiai . Užkimšk drūtai su kamščiais ir su skurliais užraišiok butelius . | refl.: Kojos arklio to i (irgi) užráišiojas su kaspinais Žr. 2. Užraišiojo ant kožnos šluotos po kaspinėlį BsPI39. 3. Ažráišiok visus maišus Ds. Su ryšiais užráišiok maišus J. 4. Užráišiojo sužeistas rankas Plv. Tu žaizdas sutvarčioji (paraštėje užraišioji) DK143. 5. iter. užrišti 6: Užráišio[ja] varčiukus, ka vaikas neišeitų Krš. Tada žmogžudžiai visas duris ažraišiojo, išvedė iš stonių arklius … ir išvažiavo BsPII308. Eik, užráišiok vežimo galus, važiuosiu turgun Vlk. \ raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; perraišioti; priraišioti; papriraišioti; suraišioti; užraišioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • užraišioti — užráišioti vksm. Užráišioti bãtraiščius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsiraišioti — 1 antsiraišioti iter. antrišti 1 (refl.): Antsiraišioję vyrai buvo raiščius ant rankų Lpl. raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraišioti — 1 apraišioti iter. aprišti: 1. N, M, Š Apraišiotas raiščiais SD14. 2. Josios galva apraišiota su skepetais žiemos čėse J. Pasiėmė iš kampo skarmalų pundą ir savo bobą apraišiojo BsPIII279. | refl. tr. Š. 3. Žaizdą apraišioti DŽ. Apraišiojo vyrelį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraišioti — 1 atraišioti 1. M, LL167, Š, BŽ476 iter. atrišti 1: Atraišiokite jį ir leiskite eiti Bb2Jn11,44. 2. iter. atrišti 3: Atraišiojo karves nuo saito ir išvarė laukan rš. 3. iter. atrišti 4: Mano tas manytasis ubagėlis maišelį nusiima ir rimtu veidu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aukloryšis — sm. (1) raištis kojinei parišti; plg. auklėryšis: Ar neturi kokį šniūriuką aukloryšiui? Užv. Visas sageles užsagstyti, aukloryšius užraišioti, viską gerai sutaisyti Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraišioti — 1 išraišioti iter. išrišti: 1. Š. | refl. tr. Š. 2. Toks krupis, ko tu žinai išraišioti viską! Krš. | prk.: Išraišiosime ir traukysime pančius griekų jūsų Pron. 3. iter. išrišti 4: Arkliais išraišiota pieva – nešienuojama Šts. Kai žolės nėr,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraišioti — 1 nuraišioti iter. nurišti: 1. Nurinko išdžiūvusias drapanas, nuraišiojo virves Vb. 2. Šilta šiandiej – galima vaikam skareles nuraišiot Slm. 3. Visas [obelis] apraišioti, pavasarį vėlek reik visas nuraišioti Akm. 4. DŽ iter. nurišti 5: Ką čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papriraišioti — 1 papriraišioti (dial.) tr. pririšinėti: Papriraišios tik arklius aplink namus [čigonai] Str. raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraišioti — 1 paraišioti iter. parišti. 1. LL155 kiek parišti, pritvirtinti. | refl. tr.: Ir jis ėme lipt, kelines pasiraišiojęs BsPIV34 2. paganyti raišiojant (gyvulius): Žemės neturiu nė gyvoliams paraišioti, ko beklausi aramuojuo reikaluo Šts. ║ pajėgti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perraišioti — 1 perraišioti iter. perrišti. 1. perrišti perjuosti: Parraišiok tą parraišiulį ant apriso (abrozdo) J. 2. refl. praleisti kurį laiką raišiojant: Parsiraišiojau visą dieną priš danginsenos į naują kumiečyną Šts. raišioti; antsiraišioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”